Advisory Board

Name and Surname Institution
Ahmet AKTAŞ Kapadokya University
Orhan BATMAN Sakarya Applied Sciences University
A. Celil ÇAKICI Mersin University
Osman Eralp ÇOLAKOĞLU Adnan Menderes University
Füsun İSTANBULLU DİNÇER İstanbul University
Oktay EMİR Anadolu University
Necdet HACIOĞLU İstanbul Gelişim University
Azize TUNÇ HASSAN Hacı Bayram Veli University
Orhan İÇÖZ Yaşar University
Nüzhet KAHRAMAN İstanbul Ticaret University
Kurtuluş KARAMUSTAFA Erciyes University
Salih KUŞLUVAN (Term Chair) İstanbul Medeniyet University
Alp TİMUR Dokuz Eylül University
Muharrem TUNA Ankara Hacı Bayram Veli University, Tourism Academics Association